صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Eia! veni ignis, Deus!, Eia! veni amor meus:

Subi cordis mei tectum,

Ubi stravit amor lectum, Quo nos simul quiescamus, Et aeterna diligamus Mutuis amoribus !

16.

Tandem audite me, 49)

Sionis filiae!

Aegram respicite,

Dilecto dicite :

Amore vulneror,

Amore funeror.

Fulcite floribus

Fessam languoribus:
Stipate citreis

Et malis aureis :

Nimis edacibus

Liquesco facibus.

Huc odoriferos,

Huc soporiferos

Ramos depromite :

, so komme, Gottesfeuer! Komm, o Liebe, mir so theuer: Tritt in meines Herzens Stätte, Wo die Liebe deckt das Bette: Daß wir selig ruh'n zusammen, Um in wechselseit'gen Flammen Uns zu lieben ewiglich!

16.

Folget doch endlich mir,

O Sions Töchter, hier!
Blicket auf meinen Gram,
Saget dem Bräutigam :
Liebe bringt Leid und Noth,
Liebe gibt mir den Tod!

Labt mit der Blumen Duft,

Die todesmatt euch rust;
Mit der Citrone Kraft

Und goldner Früchte Saft

Löscht meiner Flamme Gluth,

Die nie zu zehren ruht!

[merged small][merged small][ocr errors]

Rogos componite :
Ut phoenix morior, 50)
In flammis orior!

An amor dolor sit : An dolor amor sit? Utrumque nescio! Hoc unum sentio : Blandus hic dolor est, Qui meus amor est.

Quid amor crucias?

Aufer inducias!

Suavis tyrannus es:
Momentum annus est:

Tam tarda funera
Tua sunt vulnera!

Iam vitae flumina

Rumpe, o anima!
Ignis ascendere
Gestit, et tendere

Ad coeli atria :

Haec mea patria!

Dann rasch das Scheit gefügt,
Daß ich aus Feuersweh,
Ein Phönix, neu ersteh!

Ob Lieben Leiden sey, Ob Leiden Lieben sey? Noch weiß ich's nicht fürwahr! Doch Eines fühl' ich klar: Ein füßes Leiden ist

Dies, was mir Lieben ist.

Warum, o Liebesstrahl,

Zehret in Schmerz und Qual,

Wer dir erlegen ist ?

Kurz ist des Jahres Frist,
Gegen der Liebesnoth
Langsamen Flammentod!

Freudig durchbreche dann,
Seele, des Lebens Bann,
Sehnend und glühend schon
Strebet zum Himmels Thron
Lodernd ihr Feuerbrand:
Dort ist mein Vaterland!

17.

Naenia Heloisac et Monalium iuxta sepulcrum

Monales.

Heloisa.

Abaelardi.

Requiescat a labore 51)

Doloroso et amore !

Unionem coelitum

Flagitavit,

Iam intravit

Salvatoris adytum.

In obscura tumbae cella
Alma micat iusto stella:

Instar ipse siderum
Refulgebit,

Dum videbit

In fulgore Dominum.

Salve victor sub corona,

Sponsa in nitente cona!

Millibus cum lacrymis

Quem salutat,

Tua nutat

Vidua in tenebris.

« السابقةمتابعة »