صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Qui Scientem cuncta sciunt,

Quid nescire hi queunt?
Nam et pectoris arcana
Penetrant alterutrum ;

Unum volunt, unum nolunt,
Unitas est mentium.

Licet, cuiquam sit diversum Pro labore meritum.

Charitas hoc facit suum,
Quod, dum amat alterum,
Proprium sic singulorum
Fit commune omnium.

Ubi corpus illic jure

Congregantur aquilae;

Quo cum angelis et sanctae

Recreantur animae,

Uno pane vivunt omnes

Utriusque patriae.

Avidi et semper pleni Habent, quod desiderant; Non satietas fastidit, Neque fames cruciat: Inhiantes semper edunt Et edentes inhiant.

Die Den fennen, der allwiffend, Was kann denen fremd noch seyn? In des Busens tiefste Tiefen Dringen wechselseit sie ein; Einheit knüpfet alle Seelen Und ein Wille herrscht allein.

Alle foll'n nach dem Verdienste Der vollbrachten Arbeit ruh'n. Jeder liebt, Kraft seiner Liebe, Jeden Andern und sein Thun: So erscheint, was Einzeln eigen, Als Gemeingut Aller nun.

Wo ein Leichnam stellen gerne
Sich die gier'gen Adler ein;
Hier wo mit den heil'gen Engeln
Sich die feel'gen Geister freu'n,
Leben Bürger beider Welten
Nur von einem Brod allein.

Wer verlangt und wer befriedigt Findet, was er sucht, bescheert; Nie vom Uebermaaß belästigt, Von dem Hunger nie beschwert: Iß't ein Jeder nach Begehren, Und wer eben ist, begehrt.

Novas semper harmonias
Vox jucunda concrepat,
Et in jubilum prolata
Mulcent aures organa, 10)

Tigna, per quem sunt victores
Regi dant praeconia.

Felix coeli quae praesentem Regem cernit anima,

Et sub sede spectat alta
Orbis volvi machinam:

Solem, lunam et globosa
Cum planetis sidera!

Christe, palma bellatorum,

Hoc in municipium

Introduc me, da soluto

Militare cingulum;

Fac consortem donativi

Beatorum civium!

Praebes vires in infesto

Laboranti proelio,

Nec quietem post certamen

Deneges emerito,

Teque merear potiri

Sine fine praemio!

Aus melod'schen Kehlen strömen
Immer neue Lieder vor,
Und mit jubelnden Accorden
Schlägt der Orgel Klang an's Ohr,
Die des Siegers Lob verkündet
Durch das weite Himmelschor.

Heil der Seele, die den König Aller Himmel schauen kann! Unter sich vom hohen Size

Siehet sie den Weltlauf an:

Sieht, wie Sonn' und Mond und Sterne

Wälzen sich in ihrer Bahn.

Christus, Palme aller Streiter,
Führ' mich ein in diesen Stand,
Und umgürte den Erlös'ten
Mit dem kriegerischen Band;
Mach' mich theilhaft jener Gaben
Aus der Seel'gen Vaterland!

Herr! verleihe Kraft und Stärke
Zu dem Kampfe deinem Sohn;
O! versage nach dem Streite
Dem Verdienste nicht den Lohn;
Laß ihn werth seyn, sich zu freuen
Ewig mit Dir an dem Thron!

2.

O gens beata coelitum, Sanctorum phalanx principum, O quanta Dei gratia

Inundat vos per omnia!
Supremus vobis dominus

Summum dat bonum cominus
Quo frui licet omnibus.

O quanta super sidera
Vibratis omnes lumina!
Splendore solem vincitis
Et quidquid micat sideris ;
Et si qua stella clarius
Fulgeret, quam sol aureus:
Lux vestra major omnibus.

Corpus crystallo purius;
Ut sol refulget animus;
Venae corallo similes,
Nec auri filo dispares;
In venis sanguis gratius
Flagrabit, rosis suavius
Et balsame jucundius.

In paradiso vivitis, Florum corollas flectitis,

« السابقةمتابعة »