صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Fünftes Jahrhundert.

IV. Prudentius.

V. Sedulius.

[blocks in formation]

Da, puer, plectron, choreis 12)

Ut canam fidelibus

Dulce carmen et melodum :

Gesta Christi insignia.

Hunc camoena nostrum solum

Pangat, hunc laudet lyra.

Corde natus ex parentis
Ante mundi exordium,
a et a cognominatur, 13)
Ipse fons et clausula

Omnium, quae sunt, fuerunt,

Quaeque post futura sunt.

Corporis formam caduci, Membra, morti obnoxia, Induit, ne gens periret Protoplasti ex germine, 14) Merserat quem lex profundo Noxialis tartaro.

O beatus ortus ille,

Virgo cum puerpera

Edidit nostram salutem,

Foeta sancto spiritu,

IV.

Prudentius.

1.

Stimm die Saiten an, o Knabe, Daß im dankerfüllten Chor Des Gesanges fromme Gabe Wall' zu Christi Lob empor. Ihm nur, der für uns gerungen, Sey dies Lied zur Lei'r gesungen!

Aus des Vaters Herz entsproffen, Eh' noch Erd' und Himmel da, Quelle, der das Seyn entflossen, Alpha selbst und Omega Aller Dinge, die auf Erden Sind, und waren und seyn werden.

In des nicht'gen Daseyns Ketten Gab Er ird'schem Tod den Leib, Uns vom Tode zu erretten, Die, entstammt dem ersten Weib, Mußte Gottes Spruch verdammen Zu der Hölle Gluthenflammen.

Oder seegenvollen Stunde, Wo die Jungfrau, rein und klar, Mit dem heil'gen Geist im Bunde Uns in Ihm das Heil gebar,

[ocr errors]

Et puer, redemptor orbis,
Os sacratum protulit.

Psallat altitudo coeli;
Psallat omnis angelus;
Quidquid est virtutis usquam
Psallat in laudem Dei:
Nulla linguarum silescat,
Vox et omnis consonet.

Ecce! quem vates vetustis
Concinebant seculis;
Quem prophetarum fideles
Paginae spoponderant,
Emicat, promissus olim:
Cuncta collaudent eum!

Te senes et te juventus,
Parvulorum te chorus,
Turba matrum virginumque,
Simplices puellulae

Voce concordes pudicis
Perstrepant concentibus.

Fluminum lapsus et unda,

Littorum crepidines,
Imber, aestus, nix, pruina,
Aura, silva, nox, dies

Omnibus te concelebrant
Saeculorum saeculis!

Daß des Heilands dieser Erde
Heilig Antlig sichtbar werde.

Singt, ihr Himmel, Freudenlieder; Engel jauchz't im Jubelton;

Was die Kraft hat hin und wieder
Lobe Jhn, den Gottessohn:

Keine Stimme möge fehlen
In dem Hochlied aller Kehlen!

Seht! den Seher uns verheißen
Schon vor Zeiten in dem Lied;
Er, für den in frommen Weisen
Die Propheten einst geglüht;
Dem die Welten lobend dienen:
Der Ersehnte ist erschienen!

Dir erschall'n der Jugend Chöre,
Singt der Knabe, singt der Greis,
Singen Frau'n, Jungfrauen Ehre,
Lallet selbst der Säugling Preis!
Von der Unschuld Hauch durchdrungen
Fließt dein Lob von allen Zungen.

In des Wogensturzes Brausen, In des Frühlings Blüthenpracht, In des Wintersturmes Sausen, In dem Tage, in der Nacht Tönt auf ew'ger Harfe Saiten, Herr! Dein Ruhm durch alle Zeiten.

« السابقةمتابعة »