صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Sechstes Jahrhundert.

VI. Fortunatus.

1.

Agnoscat omne saeculum, Venisse vilae praemium;

Post hostis asperi jugum

Apparuit redemptio.

Esaias quae cecinit, Completa sunt in virgine: Annuntiavit angelus,

Sanctus complevit Spiritus.

Maria ventre concipit

Verbi fidelis semine:

Quem totus orbis non capit, Portant puellae viscera.

Radix Jesse jam floruit, Et virgo fructum edidit: Foecunda partum protulit Et virgo mater permanet.

Praesepi imponi pertulit, Qui lucis auctor extitit; Cum patre coelos condidit, Sub matre pannos induit.

1.

Durch alle Welt ertönt das Wort: Gekommen ist des Lebens Hort;

Nach harter Knechtschaft, Druck und Schmach Erschien uns der Erlösung Tag!

Was einst Jesaias sang verhüllt,
Ist in der Jungfrau nun erfüllt:
Die Botschaft macht ein Engel kund,
Und segnend schloß der Geist den Bund.

Die fromme Magd Maria nahm In Demuth auf des Wortes Saam': Den nicht umfaß't die ganze Welt, Der Jungfrau zarter Schooß nun hält.

Stamm Jesse' blühte wunderbar, Und einen Sohn die Magd gebar: Doch die befruchtet Früchte trieb, Als Mutter dennoch Jungfrau blieb.

In einer Krippe eingewieg't
Schläft, der erweck't des Tages Licht;
Der mit dem Vater Welten schuf,
In Windeln lauscht der Mutter Ruf.

Legem dedit qui seculo, Cujus decem praecepta sunt, Dignando factus est homo Sub legis ipse vinculo.

Adam vetus quod polluit, Adam novus hoc abluit; Tumens quod ille dejicit, Humillimus hic erigit.

Jam nata lux est et salus; Fugata nox et victa mors. Venite gentes, credite: Deum Maria protulit!

2.

Quem terra, pontus, sidera Colunt, adorant, praedicant, Trinam regentem machinam Claustrum Mariae bajulat.

Cui luna, sol et omnia

Deserviunt per tempora,
Perfusa coeli gratia,

Gestant puellae viscera.

« السابقةمتابعة »