صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

VERSIDAD CENTR
BLSTECA).

CULTAD DE JURISPRUCE NOS

[graphic][merged small][subsumed]

Published by John Robinson, Paternoster Row, Oct! 1.1818.

THE

SPEAKER:

OR,

Spe.

MISCELLANEOUS PIECES,

SELECTED FROM THE BEST ENGLISH WRITERS,
AND DISPOSED UNDER PROPER HEADS,

WITH A VIEW TO FACILITATE THE

IMPROVEMENT OF YOUTH IN READING AND SPEAKING.

TO WHICH ARE PREFIXED

TWO ESSAYS:

I. ON ELOCUTION.

II. ON READING WORKS OF TASTE:

82

BY WILLIAM ENFIELD, LL. D.

Oculos, paulum tellure moratos,

Sustulit ad proceres; expectatoque resolvit

Ora sono; nec abest facundis gratia dictis....Ovid.

Stereotype Edition.

LONDON,

STEREOTYPED BY ANDREW WILSON,

FOR C. AND J. RIVINGTON; J. SCATCHERD; J. NUNN; LONGMAN,
HURST, REES, ORME, AND BROWN; T. CADELL, BALDWIN,
CRADOCK, AND JOY; BOOSEY AND SONS, HARVEY AND CO.; JOHN
RICHARDSON; G. AND W. B. WHITAKER, JAMES RICHARDSON ;
HARDING AND CO.; AND SIMPKIN AND MARSHALL.

IVERSIDAD CENTE

-1823.

PYRIDLISTEGAZ¦

« السابقةمتابعة »