صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic][merged small][merged small][merged small]

OF THE

LIFE AND
AND WRITINGS

OF

JAMES BEATTIE, LL.D.

LATE PROFESSOR OF MORAL PHILOSOPHY AND LOGIC IN THE MARISCHAL
COLLEGE AND UNIVERSITY OF ABERDEEN.

INCLUDING MANY OF HIS ORIGINAL LETTERS.

BY SIR WILLIAM FORBES,

OF PITSLIGO, BART. ONE OF THE EXECUTORS of Dr. Beattie.

A NEW EDITION, IN TWO VOLUMES.

"Earum rerum omnium vel in primis hic fructum a me repetere prope suo jure debet.
Nam hunc video mihi principem, et ad suscipiendam, et ad ingrediendam rationem
horum studiorum extitisse."
Cic. pro Arch.

[merged small][ocr errors]

с

LONDON:

PRINTED FOR E. ROPER, 46, BEDFORD STREET, STRAND;

SOLD ALSO BY J. WICKSTEED (SUCCESSOR TO C. BROWN),
DUKE STREET, LINCOLN'S INN FIELDS.

[merged small][graphic][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors]

TO

THE RIGHT HONOURABLE AND RIGHT REVEREND

BEILBY PORTEUS, D. D.

LORD BISHOP OF LONDON,

ONE OF HIS MAJESTY'S MOST HONOURABLE PRIVY COUNCIL,

MY LORD,

&c. &c. &c.

AS soon as I formed the resolution of attempting to write the Life of Dr. Beattie, I determined to request permission to inscribe it to your Lordship; because I well know the high value he justly set on your friendship, and how much it would have gratified him to think that his name should be joined with that of the Bishop of London.

Your Lordship well knew Dr. Beattie's merit as a Philosopher and a Poet, and his worth as a

« السابقةمتابعة »