صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

878 H5-0 C94

ECLAIRCI

83979

PAR LA PONCTUATION,

Quain penes arbitrium est et jus et norma loquendi.

Sir

Horat. Ars Poet. 72.

erbert

PAR LE CHEVALIER CROFT.

PARIS.

Chez Antoine - Augustin RE NOUARD.

MDCCCX.

878 H50 694

[blocks in formation]

O HASTINGS, atavis edite regibus, (*)
O et præsidium et dulce decus meum!
Care HASTINGS, animæ dimidium meœ !
Fraternis oculis accipe parvulum

5 Hoc munus memoris discipuli tui.

(*) Au commencement d'une autre ode, Horace appelle Mécène: Tyrrhena regum progenies. Od. 29. lib. 3. Mon illustre ami est descendu, par le troisième comte de Huntingdon, Henri Hastings, d'un de nos plus fameux Rois, Edouard III.

« السابقةمتابعة »