صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

DELIVERED TO THE CLERGY OF THE DIOCESE OF DURHAM, AT THE

PRIMARY VISITATION, IN THE YEAR 1751.

BY JOSEPH BUTLER, LL.D.

LATE LORD BISHOP OF DUAHAD.

EJUS (ANALOGIÆ) RÆC TIS EST, UT ID QUOD DUBIUM EST, AD ALIQUID SIMILE DE
QUO NON QUÆRITUR, REFERAT; UT INCERTA CERTIS PROBET.

QUINT. INST. ORAT. L. 1. c. 6.

THIRD AMERICAN EDITION.

TO WHICH IS PREFIXED

A LIFE OF THE AUTHOR,

BY DR. KIPPIS;
WITH A PREFACE, GIVING SOME AOCOUNT OF HIS CHARAOTER AND

WRITINGS,
BY SAMUEL HALIFAX, D. D.
LATE LORD BISHOP OF GLOUCESTER.

HARTFORD:
PUBLISHED BY SAMUEL G. GOODRICH.

4. J. NEWCONB) PRINT. DEEAFIELD,

1819.

« السابقةمتابعة »