صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]

Le Clerc Lefil inv.

Lud. Du Guernier sculp.

[blocks in formation]

Publish'd by Mr. DRYDEN.

Et vos, O Lauri, carpam, & Te, Proxima Myrte:
Sic pofitæ quoniam suaveis miscetis odores. Virg. Ecl. 2.

The FOURTH EDITION

LONDON:
Printed for JACOB TONSON at Shakespear's
Head over against Katharine Street in

the Strand. MDCCXVI.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

My LORD,

IS under Your Au

fpice that this ColDelection now appears.

For who is so proper to Patronise fome Pieces not unworthy of Virgil and Horace, as Mecænas? Not only

A

You

« السابقةمتابعة »